Therapie voor meer zelfvertrouwen

Therapie voor meer zelfvertrouwen zorgt ervoor dat je je eigen kracht ontdekt en de regie over je eigen leven kunt nemen. Welkom bij Underweis.

Hoe ontstaat zelfvertrouwen?

Normaal gesproken ontwikkel je zelfvertrouwen in je kinderjaren. Je hebt therapie voor meer zelfvertrouwen nodig als je geen gezonde basis hebt waarop je zelfbeeld gebaseerd is. Dat heeft enerzijds te maken met je karakter: wie ben je, wat is je temperament? Daarnaast speelt de sociale omgeving hierin de belangrijkste rol. Hoe gingen je ouders met je om? De mensen uit de buurt, de kerk, de leraren op school en hoe was jouw plek te midden van je vriendjes? Heb je geleerd om je eigen mening te vormen? Werd er naar je geluisterd als jij verdrietig of boos was? Werd je als kind serieus genomen? In therapie voor meer zelfvertrouwen komen deze zaken aan de orde.

In therapie voor meer zelfvertrouwen

Mensen die komen naar therapie voor meer zelfvertrouwen hebben in de loop van hun leven te weinig zelfvertrouwen opgebouwd. Hun eigen waarde is niet goed ontwikkeld. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat je veel kritiek hebt gehad als kind. Hoewel het vaak goed bedoeld is of onbewust gegeven wordt door ouders, ondermijnt kritiek het zelfvertrouwen van het kind. Het gaat twijfelen aan de eigen capaciteiten. In therapie voor meer zelfvertrouwen beseffen mensen soms pas voor het eerst hoe de soms onuitgesproken boodschappen van vader of moeder of een leerkracht hun leven hebben bepaald. Bijvoorbeeld omdat ze werden vergeleken met een broer of zus die slimmer of gehoorzamer was. Het kan ook zijn dat hun gevoel werd genegeerd. Dat verdriet of boosheid niet geuit mocht worden als kind, terwijl het er wel was. Ongemerkt is dit in hun leven geslopen en heeft zich vastgezet in het beeld dat zij van zichzelf hebben. Hoe jonger dat gebeurt, hoe hardnekkiger het werkt en hoe belangrijker therapie voor meer zelfvertrouwen is. Gaandeweg herstelt het beeld dat zij van zichzelf hebben, omdat ze leren om op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving te kijken.

Therapie voor meer zelfvertrouwen geeft regie over je leven

Als je weinig zelfvertrouwen hebt, ben je vaak reactief. Dat betekent dat je reageert op de situatie of op wat anderen doen of zeggen. In therapie voor meer zelfvertrouwen werken we eraan dat je meer de regie over je eigen leven krijgt. Met andere woorden: je leert om te régeren in plaats van alleen maar te reágeren. Je wordt proactief in plaats van reactief. Het kost tijd om te leren wat je zelf vindt en wilt als je daar nog maar weinig over na hebt gedacht. Het is je misschien niet vaak gevraagd. In therapie voor meer zelfvertrouwen komt dit allemaal aan bod. De therapeut helpt je om stil te staan bij je gevoel. Als je je gevoel leert te herkennen, geeft je dat richting in wat je nodig hebt. Of je wordt je sterker bewust van jouw normen en waarden, wat voor jou belangrijk is. Als je weet wat je wilt en wat bij jou past, kun je beter je grenzen aangeven. En als je je grenzen leert aan te geven, sta je bewuster en sterker in je sociale context. Ook ben je minder gevoelig voor de afwijzing of afkeuring van een ander. Je merkt dat je steviger in je schoenen staat. Dit vergroot dan ook automatisch je zelfvertrouwen weer. Zo kom je in een positieve opwaartse spiraal. Dat is de winst van therapie voor meer zelfvertrouwen.

Kosten van therapie voor meer zelfvertrouwen

Bij Underweis kun je terecht als je therapie voor meer zelfvertrouwen wilt. Op de website vind je alles over wie ik ben en over de manier waarop ik werk. De kosten voor therapie voor meer zelfvertrouwen kunnen deels worden vergoed. Dat hangt af van jouw zorgverzekeraar. Meer hierover vind je op (http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychosociale-therapie). De hulpverlening bij Underweis valt onder psychosociale therapie. Je hoeft geen eigen risico te betalen. Bovendien is het eerste gesprek gratis en geheel vrijblijvend.

Bel of mail gerust voor meer informatie
of een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Therapie voor meer zelfvertrouwen