Christelijke hulpverlening in Koudum: Welkom bij Underweis

Voor christelijke hulpverlening in Friesland kun je zonder wachtlijst terecht bij Underweis in Koudum. Maak gerust een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.

 

Waarin verschilt christelijke hulpverlening van reguliere hulpverlening?

Christelijke hulpverlening is gebaseerd op de levensvisie van de therapeut. Het gaat dus niet zozeer over de behandelmethode, de protocollen of over de cliënt. Christen-zijn heeft bij Underweis niet te maken met ‘regels’, maar met ‘relatie’. Dit komt in mijn werk als therapeut vooral naar voren in de manier hoe ik met jou als cliënt omga. Ik noem een aantal uitgangspunten die voor mij van belang zijn in de christelijke hulpverlening:

  • Alle mensen zijn gelijkwaardig. Dit betekent niet dat we allemaal gelijk zijn. We verschillen in uiterlijk, karakter, temperament, gender, leeftijd, kennis, talenten, meningen, etc. Maar de ene mens is niet belangrijker of beter dan de ander.
  • Daarom gaan we respectvol met elkaar om.
  • Binnen dit kader ben je vrij om te denken wat je denkt, te voelen wat je voelt en om je eigen keuzes te maken. En je medemens is dat ook.
  • Die vrijheid gaat echter niet zonder verantwoordelijkheid. Jij bent verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt en voor de consequenties die dat met zich meebrengt. Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen gevoel, je gedrag en je beperkingen.
  • Daarbij mag je je grenzen aangeven als een ander daar over heen gaat. En van jou wordt gevraagd om de grenzen van de ander te respecteren.

Natuurlijk gaat dit niet altijd vanzelf. Daarom is een ander belangrijk uitgangspunt in de christelijke hulpverlening dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. Een leven lang mogen we blijven leren en groeien als persoon.

 

Welke rol speelt God in de gesprekken?

In de gesprekken bij Underweis is het niet een hoofddoel om God ter sprake te brengen. Als jij christen bent, speelt God echter wel vaak een rol in alle gebieden van je leven. Dus raakt dat ook aan de problemen waar je mee zit en mag je dat gerust benoemen in de christelijke hulpverlening. Mijn uitgangspunt is dat God er altijd bij is. Of Hij nu expliciet genoemd wordt of niet. Verwacht echter niet dat ik het initiatief neem om in de Bijbel te gaan lezen of te bidden samen met jou, tenzij jij daar uitdrukkelijk zelf om verzoekt.

 

Moet ik gelovig zijn of worden als ik christelijke hulpverlening heb?

Nee, dat is geen voorwaarde voor christelijke hulpverlening. het maakt niet uit wat jouw levensvisie is als jij bij Underweis christelijke hulpverlening krijgt. Jij bent volkomen vrij om zelf te kiezen wat jij wel en niet gelooft en ik respecteer dat. Het kan zelfs zo zijn dat je wat allergisch voor christenen bent omdat je in je opvoeding te maken hebt met strenge ‘christelijke’ regels. De uitgangspunten die ik hierboven benoemd heb, blijven de basis van de manier waarop wij met elkaar om gaan. Als je je daar goed bij voelt, ben je van harte welkom.

Is christelijke hulpverlening niet gewoon pastoraat?

Er zijn op bepaalde vlakken overeenkomsten tussen christelijke hulpverlening en pastorale zorg. In gesprekken over levens- of geloofsvragen bijvoorbeeld. Dan kan een pastoraal gesprek ook heel helpend zijn. Maar het is zeker niet hetzelfde. In het pastoraat werken beroepskrachten, maar er zijn daarnaast ook veel vrijwilligers actief. Pastorale zorg is geen traject dat je aangaat met duidelijke afspraken in een behandelovereenkomst zoals dat wel het geval is in de professionele christelijke hulpverlening.

 

Als we als mensen met elkaar om gaan op de manier zoals hier boven beschreven staat, zouden er geen problemen meer zijn. Maar het leven is lastiger. Soms spelen er zaken die te maken hebben met psychologische patronen of beschadigingen. Misschien ben je depressief, heb je last van onverwerkte trauma’s of lukt het je niet om grenzen aan te geven. Dan is het belangrijk dat je daarin wordt begeleid door een deskundige hulpverlener. Er is een verschil tussen geestelijke en psychologische problemen. In het pastoraat gaat het met name over het eerste, in de christelijke hulpverlening worden psychologische principes gecombineerd met Bijbelse uitgangspunten.

Bel of mail gerust voor meer informatie
of een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Christelijke hulpverlening